Biuletyn Informacji Publicznej

bip logo pomn1 grad

Kontakt

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 22,

tel. 13 465 12 80

e - mail: spgm@pro.onet.pl

Administracja Domów Mieszkalnych

tel. 13 465 12 89

      13 465 12 91

      13 46 51 280

 

Konto bankowe

Nr konta:

PEKAO SA I/Oddział w Sanoku

35 1240 2340 1111 0000 3191 2389

 

NIP i REGON

NIP: 687-000-55-62

REGON: 370372901

Telefony alarmowe

112 - centrum powiadamiania ratunkowego

997 - policja

998 - straz pożarna

999 - pogotowie ratunkowe

991 – pogotowie energetyczne

992 – pogotowie gazowe

993 – pogotowie ciepłownicze

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne


Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe
Wpisany przez Administrator
Utworzono: środa, 02, maj 2018 11:38

Zapytanie ofertowe

do rozeznania cenowego zamówień

o wartości przekraczającej 7 000 do 30 000 euro.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Zadanie nr 1 - Remont gzymsu budynku przy ul. Kościuszki 10,

2) Zadanie nr 2 - Remont elewacji budynku przy ul. Grzegorza 8,

3) Zadanie nr 3 - Remont elewacji budynku przy ul. Grzegorza 10,

4) Zadanie nr 4 - Remont elewacji budynku przy ul. Grzegorza 12,

5) Zadanie nr 5 - Remont gzymsu, elewacji i balkonu budynku

przy ul. Rynek 12,

6) Zadanie nr 6 - Remont gzymsu budynku przy ul. Jagielońska 2,

7) Zadanie nr 7 - Remont gzymsu i części elewacji budynku

przy ul. Jagielońska 18,

8) Zadanie nr 8 - Remont gzymsu i elwacji budynku przy ul. Jagielońska 33

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

bez podania przyczyn.

 

3.Termin realizacji poszczególnych zadań: 30.09.2018 r.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. w Sanoku

(Sekretariat) do dnia 11.05.2018 r. do godziny 15:00.

 

4. Warunki płatności: zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi

po odbiorze w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury

 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Jan Paszkiewicz   tel.13 465 1280

Paweł Husak         tel. 13 465 1280

 Przedmiary robót, projekt techniczny oraz wszelkie informacje dodatkowe -

do odbioru w siedzibie firmy.

 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę w języku polskim należy złożyć odrębnie

na każde zadanie wym. w pkt. 1, ppkt. 1 - 8  w formie pisemnej

(wg. wzoru w załączniku)

 Zamawiajacy dopuszcza złożenie oferty na jedno lub więcej zadań.

 

7. Kryteria wyboru oferty: cena 100%

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 07, maj 2018 07:39

 

 

Oferta pracy
Wpisany przez Justyna Klimiuk
Utworzono: piątek, 02, luty 2018 09:40

Elektryk - Monter Instalacji Elektrycznych


Wymagania:
- wykształcenia o profilu elektryk,
- doświadczenia w zawodzie,
- sumienności oraz staranności w wykonywaniu prac,
- umiejętności pracy w zespole,
- prawo jazdy kat. B.


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, osobiście w sekretariacie spółki w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki.


Oferty należy składać od dnia ogłoszenia do odwołania.


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagania jak wyżej należy przedłożyć w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 07, maj 2018 07:39

 

 

Oferta pracy
Wpisany przez Justyna Klimiuk
Utworzono: piątek, 02, luty 2018 09:30

Referent ds. księgowości i rozliczeń


Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne,
- doświadczenie w pracy w księgowości (pełna księgowość), umiejętność samodzielnego księgowania,
- znajomość przepisów prawa związanych z rachunkowością i podatkami.

 

Dodatkowe kwalifikacje:
- umiejętność współpracy w zespole,
- znajomość przepisów związanych z administrowaniem nieruchomościami,
- doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem mediów w budynkach wielorodzinnych.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, osobiście w sekretariacie spółki w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki.


Oferty należy składać od dnia ogłoszenia do odwołania.


Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagania jak wyżej należy przedłożyć w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 07, maj 2018 07:39

 

 

Oferta pracy
Wpisany przez Justyna Klimiuk
Utworzono: piątek, 02, luty 2018 09:20

Referent ds. administracji cmentarzy


Wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie,
- doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej,
- znajomość przepisów prawa związanych z cmentarzami komunalnymi,
- komunikatywność, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność.

 

Dodatkowe kwalifikacje:
- dobra organizacja czasu pracy,
- umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
- umiejętność obsługi edytorów tekstu,
- obsługa urządzeń biurowych.


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie: życiorysu zawodowego (C.V.) oraz listu motywacyjnego, osobiście w sekretariacie spółki w godzinach od 7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby spółki.


Oferty należy składać od dnia ogłoszenia do odwołania.


Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz wymagania jak wyżej należy przedłożyć w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 07, maj 2018 07:39

 

 

Informacja
Wpisany przez Administrator
Utworzono: wtorek, 23, grudzień 2014 08:27

Informacja

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o.

informuje,że  w ramach swojej działalności w roku 2014

wspólnie ze wspólnotami mieszkaniowymi wykonała

między innymi docieplenia/remonty elewacji budynków mieszkalnych.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 02, luty 2018 09:43

 

 

Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator
Utworzono: poniedziałek, 08, grudzień 2014 18:21

Ogłoszenie

 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje,

 że istnieje możliwość wynajęcia powierzchni reklamowej na elewacjach budynków.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Domów Mieszkalnych.

Ostatnia aktualizacja: piątek, 02, luty 2018 09:43

 

 

Ogłoszenie
Wpisany przez Administrator
Utworzono: wtorek, 26, listopad 2013 15:30

 

PROMOCYJNA OFERTA

 

DOTYCZĄCA PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. ŁAZIENNEJ 2

 

MIESIĘCZNY KARNET na czas postoju w godzinach 6.30 - 16.30 tylko 100 zł/miesiąc

Informacja i zakup karnetu:

SPGM Sp. z o.o.     tel. 13 46 51 280

Biuro parkingu      tel. 501 514 325

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13, czerwiec 2017 14:29

 

 

Ogłoszenie SPP
Wpisany przez Administrator
Utworzono: czwartek, 03, kwiecień 2014 13:09

Ogłoszenie

 

Strefa Płatnego Parkowania (SPP)

 

na drogach miejskich w Sanoku została uruchomiona

 

15.04.2014 r.

 

Uchwała nr L/404/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 24.10.2013 r.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 13, czerwiec 2017 14:29